Hamilelikte Vegaferon Kullanımı

0
546 views

1. VEGAFERON FORT nedir ve ne için kullanılır?

VEGAFERON FORT, demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve folik asit içeren bir film
kaplı tablettir. Her bir film tableti 100 mg Elementer demir’e eşdeğer miktarda demir III
hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0,350 mg folik asit içeren 30 film tabletlik ambalajlarda
piyasaya sunulmuştur. Ağız yolu ile uygulanarak, doğal olarak vücutta bütün hücrelerde
bulunan ve başta kan yapımı ve oksijenin dokulara taşınması gibi hayati öneme sahip bir çok
fizyolojik olayda önemli rolü olan demir eksikliğinde veya takviye edilmesi gerektiği
durumlarda ihtiyacın giderilmesi için kullanılır.

VEGAFERON FORT

– Çeşitli nedenli demir eksikliğine bağlı anemilerin önlenmesi ve tedavisi,
– Özellikle gebelik ve emzirme dönemlerindeki demir desteği ve demir eksikliği
tedavisi için kullanılır.

2/5
2. VEGAFERON FORT’ u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

VEGAFERON FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer sizde demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa
• Eğer demire karşı aşırı duyarlılığınız var ise
• Eğer demir kullanımı bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve
talaseminiz var ise
• Eğer demir eksikliğine bağlı olmayan aneminiz (hemolitik anemi) var ise
• Eğer bronşiyel asthma, Crohn hastalığı, progresif kronik poliartrit ve düzenli olarak
devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız var ise
• Eğer HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak
kesinleştirilmemiş ise
VEGAFERON FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
• Eğer alerjik durumunuz varsa,
• Eğer hamile iseniz,
• Eğer emziriyorsanız

VEGAFERON FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
VEGAFERON FORT, yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.
Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Hamilelik süresinde dikkatli kullanılmalıdır.
• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuz fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Demir anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince bebeğe olası etkileri göz
önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi besinler ve birlikte uygulanan ilaçlarla
(tetrasiklinler, antasitler) iyonik bir etkileşim yapmaz.

3. VEGAFERON FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanılmamaktadır.

Yetişkinlerde kullanım:

VEGAFERON FORT için tavsiye edilen normal doz, günde 1 tablettir.
Doktor tarafından uygun görüldüğünde günde 2 defa 1 tablet alınabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.
Özel kullanım durumları (Böbrek/Karaciğer yetmezliği):
Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
• Doktorunuz VEGAFERON FORT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size
bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü tedavi süresi demir metabolizmasının
durumuna ve kan değerlerinin normalleşmesine bağlıdır. Normal kan değerleri elde
edildikten sonra vücuttaki demir depolarının dolması için en az 1 ay daha devam
edilmesi tavsiye edilir.
• Eğer VEGAFERON’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir
izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla VEGAFERON FORT kullandıysanız :
VEGAFERON FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya
eczacı ile konuşunuz.
VEGAFERON FORT’un fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri
durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.
VEGAFERON FORT’u kullanmayı unutursanız:
Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi
devam ediniz . Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4/5
4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VEGAFERON FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, VEGAFERON FORT’u kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
başvurunuz:
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın
yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
• Şiddetli döküntü
“Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
VEGAFERON FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya
hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)
• Kanlı dışkı (kırmızı ya da siyah renk)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Mide bulantısı
• İshal
• Kusma
• Kabızlık
Bunlar VEGAFERON FORT’un zayıf yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VEGAFERON FORT’un saklanması :

VEGAFERON FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25OC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz